Workshop o tradičních pokrmech v příhraničí

středa | 15.12.2021

Zpět na magazín

Propagačně-vzdělávací workshop o tradičních pokrmech v příhraničí připravovalo Muzeum Vysočiny Třebíč na pondělí 29. 11. 2021 v Centru tradiční lidové kultury. Cílem bylo podpořit zájem návštěvníků nejen o každodenní život, zvyky a stravování našich prarodičů, ale také zvýšit povědomí veřejnosti o tradiční lidové kultuře a bohatém kulturním dědictví v příhraničních regionech, seznámit účastníky nejen s tradiční kuchyní našeho regionu, ale i našich nejbližších sousedů, porovnat v čem se strava na obou stranách hranice v minulosti lišila nebo co měly kuchařky v jednotlivých regionech společné.

Jedna z posledních akcí v rámci společného česko-rakouského projektu I-CULT byla logickým pokračováním a vyústěním několikaleté snahy etnografů, kteří byli připraveni představit se nejen jako spoluautoři publikace „Z receptáře našich předků“, ale také jako přednášející odborníci.

Na pondělní dopoledne věnované teoretické části měly být prezentovány zajímavé příspěvky na téma lidové stravy na Vysočině, jižní Moravě, v jižních Čechách a Dolním Rakousku. Přednášející měli ve svých příspěvcích představit také některé typické pokrmy, např. obřadní pečivo na Podhorácku, jihočeské lidové pečivo nebo kraple – sváteční pečivo z Jezeřan – Maršovic, návštěvníci workshopu se mohli také dozvědět podrobnosti ze zákulisí přípravy a vydání publikace.

Na odpolední část připravili organizátoři z Muzea Vysočiny Třebíč praktickou ukázku vaření vybraných jídel dle receptů z publikace „Z receptáře našich předků“ spojenou s doprovodným odborným komentářem k jednotlivým pokrmům a jejich prezentací a ochutnávkou.

Přestože uspořádání workshopu bylo několikrát kvůli nepříznivé epidemiologické situaci odloženo, ani v posledním termínu se organizačně a personálně velmi dobře zajištěná akce nedočkala realizace. Necelý týden před jejím konáním musela být zrušena kvůli neúčasti většiny přednášejících ze zdravotních důvodů a absenci rakouských partnerů z důvodu celostátní uzávěry Rakouska.

Tak skončilo úsilí mnoha organizátorů a spolupracovníků z partnerských regionů o důstojné zakončení projektu I-CULT: Mezinárodní kulturní platforma a snaha společně představit veřejnosti lidovou stravu ve znamení česko-rakouské spolupráce.

PhDr. Katina Lisá

Připravené příspěvky na téma lidové stravy, které měly být na workshopu prezentovány, si můžete přečíst pod následujícími odkazy:

  1. Katina Lisá: Projekt I-CULT v regionu Vysočina – výstupy skupiny Etnografie
  2. Markéta Skořepová: Příprava a vydání publikace "Z receptáře našich předků"
  3. Jitka Katovská: Střípky z výzkumu lidové stravy v terénu
  4. Dana Nováková: Co jedli a jak se stravovali naši předkové
  5. Claudia Nemec: O kapru, vinném koláči a máku – tradiční strava na severu Dolního Rakouska
  6. Josef Šuba: Tradiční strava v novoosídleneckých oblastech
  7. Alexandra Zvonařová: Tradiční jihočeské pečivo
  8. Jiří Mačuda: Kraple – Sváteční pečivo z Jezeřan-Maršovic
  9. Silva Smutná: Obřadní pečivo na Podhorácku

Galerie

Vyhledat na webu

Zavřít