Tradice jedné hranice v Jindřichově Hradci (17. 7. 2020 - 6. 1. 2021)

pátek | 17.7.2020

Zpět na magazín

Dvě vzájemně korespondující výstavy, které jsou souběžně uspořádány v Muzeu Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci a v Jihomoravském muzeu ve Znojmě, chtějí představit nejenom historii, ale především současnost tradičních lidových zvyků a řemesel všech dotčených regionů a ukázat jejich specifika a také společné rysy. Cílem jindřichohradecké části výstavy je seznámit návštěvníka s životem obyvatel venkova 19. a počátku 20. století a s pomocí několika zvolených témat poukázat, jak se lidé v průběhu roku bavili a jak pracovali. Muzeum Jindřichohradecka prezentuje ve svém výstavním projektu hlavně tradiční dochované lidové zvyky. Ukazuje je tak, jak se kdysi slavily a také tak, jak probíhají dnes v průběhu celého období zvykoslovného roku. V pozadí nezůstávají ani zvyky dnes již téměř zapomenuté, ale v našich oblastech přesto stále dodržované. Snahou je prezentovat jak notoricky známé výroční zvyky, slavnosti a lidové zábavy, jako jsou Velikonoce, čarodějnice, máje, poutě, Advent, Vánoce, Tři králové a masopust, tak také třeba královničky, posejpky, smrtolky, konopická, barborky, lucky, klibna a mnohé další.

Vyhledat na webu

Zavřít